Готов е идейния проект

print
28.01.2010Готов е идейния проект

Идейния проект за обект "Бизнес сграда Цариградско шосе" е готов. Проектирането продължава в следващата фаза - технически проект за строително разрешение.